NuddelNieuwsEven voorstellenCoupeusewerkNaaicaféWorkshopsIn BeeldContact

Coupeusewerk, Reparatie/Herstel

Alle voorkomende werkzaamheden van de kledingstukken of andere projecten worden bekeken en besproken i.v.m. haalbaarheid en/of uitvoering.
Prijslijsten zijn daarom niet aanwezig.

Zoeken naar

Algemeen